Hướng dẫn sử dụng

TÍNH NĂNG GẮN #HASHTAG CHO TRUYỆN

Gắn hashtag cho sách truyện

Trong quá trình đọc sách truyện, nếu ba mẹ muốn gắn hashtag cho truyện mà mình hoặc bé nhà mình yêu thích để dễ tìm lại:

Bước 1: Chọn truyện muốn gắn hashtag

Bước 2: Chọn “Gắn hashtag cho sách” tại giao diện của truyện

 

Bước 3: Nhập tag “#” + “từ khóa”

Bước 4: Chọn thêm hashtag bằng biểu tượng “+”

Bước 5: Hoàn thành gắn tag.

Lưu ý: 

- Để xóa hashtag nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

- Tính năng gắn hashtag có thể dùng trên tài khoản ba mẹ và tài khoản bé.