Hướng dẫn sử dụng

TÍNH NĂNG TÌM KIẾM 

1. Tìm kiếm sách truyện theo tên

Bước 1: Vào menu “Tìm kiếm” có biểu tượng kính lúp

Bước 2: Nhập tên sách truyện cần tìm

2. Tìm kiếm theo hashtag có sẵn của hệ thống

Trong hệ thống của ứng dụng Umbalena đã sẵn hơn 300 hashtag theo các từ khóa của các chủ đề sách truyện. Để tìm kiếm các sách truyện theo các chủ đề:

Cách 1: 

Bước 1: Vào menu “Tìm kiếm”. Trên giao diện menu đã có sẵn các hashtag. 

Bước 2: Chọn #hashtag có sẵn trên giao diện.

 

 

Cách 2: Trong trường hợp giao diện tìm kiếm không xuất hiện các #hashtag bạn cần tìm.

Bước 1: Vào menu “Tìm kiếm” có biểu tượng kính lúp

Bước 2: Nhập “#” + “từ khóa”

Lưu ý: Nhập tiếng việt không dấu khi tìm kiếm bằng hashtag.