TÍNH NĂNG MỜI BÉ ĐỌC SÁCH

TÍNH NĂNG MỜI BÉ ĐỌC SÁCH

Trong quá trình đọc sách truyện ba mẹ vô tình đọc một cuốn truyện rất hay và muốn giới thiệu cho bé nhà mình đọc? Đừng lo vì đã có tính năng “MỜI” vô cùng độc đáo.

Tại giao diện trên tài khoản của ba mẹ.

Bước 1: Chọn sách truyện trên ứng dụng

Bước 2: Chọn nút “Mời”

Bước 3: Chọn “Mời đọc sách” ở tài khoản bé mà bạn muốn mời đọc sách

Bước 4: Hoàn thành mời đọc sách


 

Để kiểm tra sách đã mời trong tài khoản bé.

Bước 1: Chọn menu “Bé”

Bước 2: Vào tài khoản bé mà bạn đã mời đọc sách

Bước 3: Chọn menu “Thử thách”. Bạn sẽ thấy sách mà bạn đã mời sẽ xuất hiện ở đây.