Lời giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 19 - vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Kết nối tri thức_Vở bài tập Toán 1_Tập 1_Bài 19_ Ôn tập hình học _Trang 104

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 104:

a) Tô màu đỏ vào hình vuông, màu xanh vào hình tam giác, màu vàng vào hình tròn, màu nâu vào hình chữ nhật.

b) Mỗi loại có bao nhiêu hình? Viết số thích hợp vào ô trống.

c) Viết tiếp vào chỗ chấm.

Hình có nhiều nhất là: …………………………………………….                                          

Hình có ít nhất là: …………………………………………….         

Hướng dẫn giải:

a)

b)

c) Hình có nhiều nhất là: Hình tam giác.

Hình có ít nhất là: Hình chữ nhật.

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 104: Khoanh vào các chữ đặt dưới hình không phải là khối lập phương.

Hướng dẫn giải:

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 105:  Khoanh vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình xếp vào dấu “?” là hình nào?

Hướng dẫn giải:

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 105: Cho 4 hình tam giác như hình dưới đây:

Em hãy xếp thành mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải:

Bài 5 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 105: Khoanh vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Với các khối lập phương nhỏ bằng nhau lấy ra từ hình H, xếp được hai khối lập phương. Hai khối đó là:

                                                                                                                 

Hướng dẫn giải: