Lời giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41 - vở bài tập toán lớp 1 tập 2

Kết nối tri thức_Vở bài tập Toán 1_Tập 2_ Bài 41_Ôn tập chung_Trang 105

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 105:

a) Nối (theo mẫu).

b) Viết các số 52, 74, 57, 80 theo thứ tự từ lớn đến bé vào cột mốc.

Hướng dẫn giải:  

a) Thực hiện phép tính:

60 + 6 = 66

90 + 1 = 91

40 + 5 = 45

80 4 = 84

b) Thứ tự từ lớn đến bé là: 80, 74, 57, 52

 

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 105: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải: 

 

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 106:

a) Vẽ thêm kim ngắn để đồng hổ chỉ giờ đúng.

a) Đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải: 

a)

 

b) Em thực hành đo rồi viết vào chỗ chấm.

 

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 106:

a) Viết phép tính thích hợp.

Việt có 16 viên bi, Việt cho Nam 6 viên bi. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu viên bi?

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Việt còn lại ......................... viên bi.

Hướng dẫn giải:  

a)

b) Việt còn lại 10 viên bi.

 

Bài 5 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 107: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một lớp có 20 học sinh nữ và 18 học sinh nam đi tham quan. Hỏi một ô tô loại 40 chỗ ngồi có chở hết học sinh lớp đó không?

a) Có chở hết                                  b) Không chở hết

Hướng dẫn giải: 

Tổng số học sinh đi tham quan là: 

20 + 18 = 38 (học sinh)

Vì 38 < 40 nên ô tô loại 40 chỗ ngồi có chở hết học sinh lớp đó.

a) Đ                       b) S

 

Bài 6 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 107: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Nếu ngày 19 tháng 5 là thứ tư thì ngày 22 tháng 5 là:

A. Thứ Sáu

B. Thứ Bảy

C.Chủ nhật

b) Hình tam giác

A. 3 hình tam giác                                                          

B. 4 hình tam giác

C. 6 hình tam giác                                                      

Hướng dẫn giải: 

a) Khoanh vào B.

b) Khoanh vào C.

 

Bài 7 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 107: Viết mỗi số 1, 2, 3 vào một ô trống sao cho khi cộng ba số theo từng hàng đều có kết quả bằng 9.

Hướng dẫn giải: