logo

Hãy chọn những Gói bạn thích và tiếp tục

Gói Việt - Anh 5 năm
1,299,000 VNĐ/60 tháng Giá gốc: 1,856,000 VNĐ

 • Được đọc hơn 700 SÁCH TIẾNG VIỆT và 300 SÁCH TIẾNG ANH
 • Sử dụng trong 5 NĂM
 • Được mở 9 CẤP ĐỘ
 • Được tạo 2 tài khoản bé
 • Giới hạn thời gian đọc cho bé
 • Không giới hạn chức năng ứng dụng

Gói Việt - Anh 1 năm
699,000 VNĐ/12 tháng Giá gốc: 999,000 VNĐ

 • Được đọc hơn 700 SÁCH TIẾNG VIỆT và 300 SÁCH TIẾNG ANH
 • Sử dụng trong 1 NĂM
 • Được mở 9 CẤP ĐỘ
 • Được tạo 2 tài khoản bé
 • Giới hạn thời gian đọc cho bé
 • Không giới hạn chức năng ứng dụng

Gói Tiếng Anh 1 năm
399,000 VNĐ/12 tháng Giá gốc: 699,000 VNĐ

 • Được đọc gần 300 CUỐN SÁCH TIẾNG ANH
 • Sử dụng trong 1 NĂM
 • Được mở 9 CẤP ĐỘ
 • Được tạo 2 tài khoản bé
 • Giới hạn thời gian đọc cho bé
 • Không giới hạn chức năng ứng dụng

Gói Tiếng Việt 1 Năm
399,000 VNĐ/12 tháng Giá gốc: 699,000 VNĐ

 • Được đọc gần 700 CUỐN SÁCH TIẾNG VIỆT
 • Sử dụng trong 1 NĂM
 • Được mở 9 CẤP ĐỘ
 • Được tạo 2 tài khoản bé
 • Giới hạn thời gian đọc cho bé
 • Không giới hạn chức năng ứng dụng