Thông tin chi tiết gói dịch vụ

Gói miễn phí

dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí
 • Gần 1000 CUỐN / 7 Ngày miễn phí
 • Được đọc 1 CUỐN / Ngày (Sau 7 ngày miễn phí)
 • Được mở 9 CẤP ĐỘ
 • Được tạo 2 tài khoản bé
 • Không giới hạn chức năng ứng dụng

Gói 3 tháng

299,000 VND/
3 tháng
Sử dụng trong 3 THÁNG Được đọc gần 1000 CUỐN Được mở 9 CẤP ĐỘ Được tạo 2 tài khoản bé Không giới hạn chức năng ứng dụng

  Gói 12 tháng

  699,000 VND/
  12 tháng
  Sử dụng trong 1 NĂM Được đọc gần 1000 CUỐN Được mở 9 CẤP ĐỘ Được tạo 2 tài khoản bé Không giới hạn chức năng ứng dụng

   Gói 5 năm

   1,299,000 VND/
   60 tháng
   Sử dụng trong 5 NĂM Được đọc gần 1000 CUỐN Được mở 9 CẤP ĐỘ Được tạo 2 tài khoản bé Không giới hạn chức năng ứng dụng