Chính sách bản quyền

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung sách, bài viết, câu hỏi được đăng tải và công bố trên ứng dụng và website hoàn toàn thuộc quyền sở hữu trí tuệ và chỉ thuộc quyền sử dụng của Umbalena. 

Tất cả sản phẩm (bao gồm nội dung truyện, minh họa, giọng đọc) chỉ được đăng tải trên các kênh chính thống của Umbalena như website, app. Tùy thuộc vào hành vi của người dùng (cá nhân/ tổ chức), Umbalena sẽ xem xét hành vi sử dụng đó có vi phạm bản quyền hay không.

► Không vi phạm bản quyền

Việc sử dụng được xem là không vi phạm bản quyền nếu mục đích sử dụng để bình luận, nhận xét, đưa tin truyền thông. Các hành vi sử dụng liên quan đến mục đích giảng dạy hoặc phi thương mại đều cần sự đồng ý hoặc cho phép từ ứng dụng Umbalena bằng văn bản chính thức.

Lưu ý: Tất cả hành vi trích dẫn, sao chép cần ghi rõ nguồn gốc trích từ Umbalena

 

► Vi phạm bản quyền

Umbalena có quyền kiện các cá nhân/ tổ chức về hành vi vi phạm bản quyền nếu phát hiện những hành vi sau:

- Sử dụng hình ảnh, tạo hình nhân vật, bối cảnh... giống hệt với hình ảnh Umbalena, chỉ thay đổi màu sắc nhằm mục đích thương mại.

- Cắt ghép tạo hình nhân vật của Umbalena vào các sản phẩm khác nhằm mục đích thương mại.

- Tự ý sử dụng hình ảnh sản phẩm để lồng ghép âm thanh và thay đổi (làm mới, thêm bớt) nội dung sách nhằm bôi nhọ danh dự, hình ảnh cá nhân/ tập thể hoặc thay đổi cốt truyện theo chiều hướng tiêu cực mà không thuộc chủ ý của Umbalena.

- Tự ý sử dụng kịch bản để dụng phim mà không có sự đồng ý từ Umbalena.

Nghiêm cấm các hành vi sao chép, in ấn sách dưới dạng ấn phẩm mà không có sự xin phép hoặc đồng ý từ Umbalena.

Tự ý sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung (kịch bản, nội dung, giọng đọc) trên các kênh khác không thuộc kênh chính thống của Umbalena mà không có sự xin phép hoặc đồng ý của Umbalena.